Ullared 2 -2019

Bis från vänster 1. Drever Annedals Ozzy I äg Anders Johansson 2. Krutgärdets Krut äg. Fredrik Franzén 3. Kärnträffens Gimma äg. Dag Löwenhag 4. Broings Finn-Jessie äg. Andreas Hallengren 5. Skärgårdstösen Cora äg Mikael Stawfäldt

Stort tack till alla deltagare, domare Nina Karlsdotter, ringsekreterare Ann Bengtsson samt sponsor Gekås!

Resultat

Hamiltonstövare

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR: KÄRNTRÄFFENS GLIMMA SE24435/2017 ( TRITTBERGETS HERO SE47831/2011   —  KÄRMTRÄFFENS FANNY SE14084/2014  ) Äg. Dag Löwhagen Uppf. Gunnar Petersson Kritik: 53 cm. Välformad feminint huvud. Bra proportioner. Strama ögonkanter o bra färg. Väl ansatta öron. Utm hals o överlinje. Välburen svans. Bra volym i bröstkorgen. Kunde vara tydligare i fronten. Passande benstomme. Bra fötter. Harmoniskt vinklad. Bra pälskvalitet men i fällning därför är inte svarta perfekt. Utm rörelser från sidan, lite lös fram.

Luzernerstövare

Hanar Unghundsklass

G Ukl: BB YATSY SE43720/2018 ( HIMDALEN’S ISACK NO38650/12   —  AB FANNY NO37187/13  ) Äg. Daniel Selin Uppf. Björn Brokeland Kritik: 55 cm. Isig välformat huvud men huvudet kunde vara kraftfullare i sin helhet. Kunde ha tydligare könsprägel. Välformade ögon. Väl ansatta öron. Fin nacke. Bra rygg. Avfallande kors. Ngt smal i nedre delen av bröstkorgen. Tunn benstomme. Bra fötter. Harmonisk vinklad. Kunde vara effektivare i rörelse. Lös fram. Välburen svans. Bra päls m bra färg. Bra mantel på ena sidan, sadel på andra.

Tikar Öppen klass

V Ökl 1 Ökk: JÄTTATORPETS EXA SE42721/2017 (J RR AXEMMY’S LOKE SE10429/2014 B rr — J RR TEZZ SE53874/2013 B rr) Äg. Thomas Elfstrand Uppf. Matts Strandqvist Kritik: 55 cm. Fint välformat huvud m bra profil o proportioner. Utm ögon, fin färg. Väl ansatta väl draperade öron. Bra hals, rygg. Ngt kort kors. Hög svans i rörelse. Ännu outvecklad i kroppen. Kunde ha ngt mer benstomme. Bra fötter. Kunde vara effektivare i rörelse. Behöver bli stabilare fram o bak. Bra päls o färg.

Smålandstövare

Tikar Juniorklass

G Junkl: RADARBERGETS TINDER SE34935/2018 ( KRONKILENS TJATTE SE26755/2014 A  — J BARSJÖTORPS FREYA SE53183/2015 B ) Äg. Leif Adolfsson Uppf. Kalle Wallinder Kritik: 43 cm. feminint huvud. Ngt kort nosparti. Bra ögon. Saknar båda P2:orna på vänster sida. Lite högt vikta öron. Bra hals, rygg. Rundat avfallande kors. Välutvecklad kropp. Ngt högt hull. Kunde ha mer benstomme. Bra fötter. Harmoniskt vinklad. Borde vara effektivare i rörelse o hålla rygglinjen bättre. Kunde ha kraftigare päls. Bra färg o tecken.

Tikar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk CK 1 Btkl BIR: SKÄRGÅRDS TÖSENS CORA SE47500/2017 ( ATOS SE42920/2012   —  SKÄRGÅRDS TÖSENS AXA SE50727/2010  ) Äg. Mickael Stfwerfeldt Larsagården 3 Hedared Uppf. Ann-Charlotte Friberg Kritik: 45 cm. Feminint huvud. Nospartiet kunde vara längre.  Bra ögon. Utm öron. Utm hals, överlinje. Stubbsvans. Välutvecklad kropp. Aningen bred i fronten. Passande benstomme. Välvinklad. Breda fina lår som ger väl avvägda rörelser. Bra pälskvalitet. Ganska urfälld med tunn teckning o pänseldrag.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 2 Btkl: LOKA SE51412/2017 (J RR HELAX SE56590/2011 B rr — J RR RIXÖDALENS MOA SE45724/2013 B rr) Äg. Hendel Dragstedt Uppf. Daniel Andersson Kritik: 46 cm. Feminint huvud, nospartiet kunde vara längre. Ngt ljusa ögon. Välburna öron. Kraftig väl ansatt hals. Bra rygg. Lite rundat över länden. Lång svans som bärs väl. Välutvecklad kropp lite högt hull. Bra benstomme o fötter. Välvinklad fram, tillräcklig bak. Utm väl vinnande steg. Bra bröstkorg. Bra pälskvalitet. Bra tecken o klotecken.

Gotlandstövare

Hanar Öppen klass

V Ökl 1 Ök: BERRA SE53723/2016 ( AJAX SE28036/2013 H  — NORD V-15 SE V-14 ALVA SE52759/2012  ) Äg. Tomas Eriksson Uppf. Kenth Jörgensen Kritik: 55 cm. Maskulint huvud, fin form. Bra proportioner. Utm ögon o öron. Bra hals o rygg. Lite kort anfallande kors. Svans ok. Kunde vara lite djupare i kroppen o aningen längre. Bra benstomme o fötter. Ngt rak skuldra. Lite knappt vinklad fram, bra bak. Väl musklad. Rör sig m bra steg från sidan. Utm pälskvalitet. Bra färg o tecken.

E Ökl 1 Ökk: ALVA SE52759/2012 ( LEON S50180/2002   —  ESSIE S27460/2006  ) Äg. Kenth Jörgensen Uppf. Mikael Erntsson Kritik: 46 cm. Feminint välformat huvud. Fina parallella linjer. Utm stop. Välformade mörka ögon. Lite lågt ansatta öron men bra form. Bra hals. Rygglinjen kunde vara stramare i stående. Lite rund i korset. Bra svans. Välutvecklad kropp. Högt hull. Ngt bred i fronten. Fina fötter. Passande benstomme. Välvinklad fram, knapp bak. Rör sig bra från sidan. Parallellt fram och stramar upp rygglinjen. Dubbel päls men i fällning.

V Ökl 2 Ökk: ÖNS-BESSAN SE53721/2016 ( AJAX SE28036/2013 H  — NORD V-15 SE V-14 ALVA SE52759/2012  ) Äg. Kenth Jörgensen Uppf. Kenth Jörgensen Kritik: 46 cm. Välformat huvud. Utm könsprägel och bra proportioner. Utm ögon o öron men löst halsskinn. Bra hals. Rygglinjen kunde vara stramare. Avfallande kors. Bra svans. Välutvecklad kropp. Bra förbröst, men lite kort bröstben. Bröstkorg som är lite rundad i formen. Passande benstomme. Lite veka mellanhänder. Lite spretande fötter. Välvinklad fram knapp bak men rör sig utm från sidan. Marktrångt bak o löst fram. Dubbel päls. Bra färg o tecken.

Schiller Rasvård

Hanar Unghundsklass

G Ukl: FRK-FRÖJD’S RAPÉ AS35136/2018 (NO UCH NO JCH SE UCH KURRELIA LINUS S46963/2009   — J VILDA AS14490/2015 A ) Äg. Ulf Hermansson Uppf. Carl Jonas Åberg Kritik: 59 cm. Kraftfull välutvecklat huvud m bra form o proportioner. Utm ögon. Välburna öron. Ngt tunn hals. Bra rygg. Kort kors. Ganska outvecklad i kroppen o grund. Passande benstomme. Bra fötter. Lite knappt vinklad. Rör sig m bra steglängd. Stabilt fram. Bra päls men i fällning. Sotiga tecken på lår o bog. Ger för dagen ett luftigt intryck. Är lite i obalans i huvud o kropp.

Schillerstövare

 Hanar Unghundsklass

G Ukl: GRYNNANS ALLAN SE28158/2018 (J HÖJMYRFALLETS REX SE45607/2011 B  — RR SE J(RÄV)CH ORUSTMARKENS MIMMI S48692/2009 B rr) Äg. Ove Pettersson Uppf. Peter Larsson Kritik: 57 cm. Kraftfullt maskulint huvud som kunde vara lite elegantare. Bra öron. Bra hals o rygg. Lite kort kors. Välutvecklad kropp men behöver bli djupare. Borde vara längre i kroppen. Ger i det närmaste kvadratiskt uttryck. Rak överarm. Knappt vinklad. Bra benstomme o fötter. Borde vara effektivare i rörelse. Lite i obalans o med längre steg fram än bak. Bra päls o fin färg på tantecken, förutom på lår o bogar.

Hanar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR: KRUSGÄRDET KRUT SE35400/2015 (NORD V-15 SE J(RÄV)CH RR SE U(RÄV)CH RÄVMOSSENS CLAPTON SE34401/2013 H rr — SE JCH SE UCH BRONSGÅRDENS KLINGA S32389/2007 H ) Äg. Fredrik Franzén Uppf. Kjell Andersson Kritik: 57 cm. Tydligt kilformat huvud. Kunde ha elegantare huvud, stopet kunde vara mera markerat. Bra ögon o öron. Utm hals. Bra överlinje o svans. Välutvecklad kropp. Bra benstomme o fötter. Välvinklad. Välgående från sidan. Lite tät bak. Bra päls. Fin tanfärg. Ngt sotig på låren.

Finsk stövare

Hanar Unghundsklass

E Ukl 1 Ukk: LJUSVATTNETSBERGETS LUIZ SE23272/2018 (SE J(RÄV)CH FI J(RÄV)CH VIITAJOEN METAL SE57756/2014 B  — RR SE J(RÄV)CH LJUSVATTNETSBERGETS BLENDA SE36737/2010 A rr) Äg. Bertil Rosén Uppf. Benny Burlin Kritik: 59 cm. Långsträckt huvud. Bra proportioner. Kunde ha mera läppvinkel o mer markerad nackknöl. Fina ögon o uttryck. Lite lågt ansatta öron. Utm hals. Bra överlinje o svans. Bra kropp för åldern. Lovande förbröst. Passande benstomme. Bra fötter. Harmoniskt vinklad. Utm steg från sidan. Lite lös fram. Bra päls. Varm färg på tantecknen. Borde vara klarare i färgen på lår, bog o huvud.

E Ukl 2 Ukk: ACKE SE53611/2017 (J EBBARPS GRUMME SE42737/2012 B  —  HÄRKILAS ENZIE I SE47827/2011 A ) Äg. Andreas Hallengren Uppf. Mikael Andersson Kritik: 59 cm. Kraftfullt maskulint huvud med vacker profil. Bra ögon o öron. Bra hals o rygg. Lite kort kors. Välburen svans. Behöver utvecklas i kroppen. Ännu lite smal i bröstkorgen men ngt markerat bröstbensknapp. Bra benstomme o fötter. Harmoniskt vinklad. Rör sig bra från sidan. Löst fram. Bra tanfärg, sotig på lår o bogarna.

V Ukl 3 Ukk: MYREKULLAS KING SE31298/2018 (RR SE JCH BALJÅSENS SCOTT SE42124/2011 A rr — J RR MYREKULLAS TARJA S61704/2009 B rr) Äg. Göran Johansson Uppf. Göran Johansson Kritik: 58 cm. Långsträckt huvud m bra form o proportioner men hela huvudet kunde vara kraftfullare. Bra ögon m mellanbrun färg. Välansatta öron. Utm hals o överlinje. Välformad bröstkorg men ngt kort bröstben. Bra förbröst. Bra benstomme. Fötterna kunde vara lite mer samlade. Harmoniskt vinklad. Utm steg från sidan. Tät fram. Bra päls, tanfärg ok. Lite sotig på låren. Lite prickig på bringan o lite fräknar på nosen. Aningen försiktig.

V Ukl 4 Ukk: RÄVAHALLARNAS ENSO SE26231/2018 (RR SE J(RÄV)CH EBBARPS ZÄTA SE57430/2013 A rr — RR SE J(RÄV)CH RÄVAHALLARNAS BIXIE SE45073/2012 A rr) Äg. Anders Larsson Bodin Uppf. Laif & Erik Malm Kritik: 59 cm. Maskulint huvud. Väl markerade ögonbrynsbågar. Borde ha mer markerad nackknöl. Bra öron o ögon. Tillräcklig läppvinkling. Aning tunn hals. Bra rygg, kort kors. Behöver mer tid. Bra kropp. Passande benstomme. Strama bra fötter. Lite knappt vinklad. Harmoniskt bra steglängd. Hög svans. Bra päls o tanfärg ok. Ganska klar färg på låren o bogen. Prickar på ben o nos.

G Ukl: JÄGARHÖJDENS BILLY SE51919/2017 (J RR ÖGÄRDETS DEVIN SE37063/2013 B rr — J RR FLYÅSENS ZITA SE30739/2011 B rr) Äg. Erik Svensson Uppf. Erik Svensson Kritik: 58 cm. Långsträckt huvud, bra proportioner. Borde ha mer markerad nackknöl. Bra ögon. Väl ansatta öron som kunde ligga slätare. Bra hals, rygg. Lite avfallande kors. Bra kropp. Tillräcklig längd, behöver fylla ut i fronten. Passande benstomme. Bra fötter. Harmoniskt vinklad. Rör sig m långt steg men ostabilt fram. Bra päls. Fin varm tan färg. Lite sotig på lår o pannan. Lite prickig i det vita. Kunde visa lite mer självförtroende.

Hanar Bruks/Jaktklass

G Jkl: BERGAGÅRDS OLLE SE40092/2014 ( NEMO  S64471/2007 H  —  TINA  SE54911/2010 H ) Äg. Nils Larsson Ljungkullsv. 45 Falkenberg Uppf. Gerd & Sune Carlsson Kritik: 58 cm. Maskulint huvud, bra längd o proportioner. Kunde ha lite mer läppvinkel o ngt mera markerad nackknöl. Utm öron, ögon. Bra hals. Onödig valk över manken. Bra rygg. Ngt kort kors. Onödigt hög svans. Välutvecklad kropp. Bra längd. Utm förbröst. Högt hull vilket gör att han ser tung ut. Passande benstomme. Bra fötter. Bra vinklar fram. Passande bak. Steget kunde vara spänstigare. Bra päls. Sotiga lår.

Hanar Öppen klass

G Ökl: SISSLEBOS KIMMO SE50549/2013 (SE J(RÄV)CH SE UCH RR KILBACKENS RAJU-JOCKE SE41226/2010 A rr — J RR SISSLEBOS TEA S38436/2009 B rr) Äg. Gert-Erik Johansson Uppf. Tobias Hagesjö Kritik: 59 cm. Välformat huvud m bra proportioner. Utm läpp, markerad nackknöl. Bra öron, ögon, hals o överlinje. Ännu outvecklad i kropp. Ngt tunn passande benstomme. Bra fötter. Veka mellanhänder. Välvinklad, välmusklad. Rör sig m ett långt steg. Lite lös fram. Bra päls. Tanfärgen kunde vara varmare, klar i färgen.

Tikar Unghundsklass

V Ukl 1 Ukk: AJA SE53607/2017 (J EBBARPS GRUMME SE42737/2012 B  —  HÄRKILAS ENZIE I SE47827/2011 A ) Äg. Mikael Andersson Uppf. Mikael Andersson Kritik: 57 cm. Feminint huvud m bra form o proportioner. Utm nosparti. Kunde ha lite mer läppvinkel. Utm ögon. Lite mjuka öron. Bra hals, rygg. Ngt kort brant kors. Bra kropp. För åldern lovande förbröst. Passande benstomme. Fina fötter. Välvinklad fram, knapp bak. Rör sig ändå med bra steg. Lite lös fram. Bra päls, bra tantecken. Lite sotig på låren.

Tikar Bruks/Jaktklass

E Jkl 1 Jkk CK 1 Btkl Cert BIR: BROINGS FINN-JESSIE SE25303/2016 (RR SE JCH SE UCH KLINTBACKENS DAKKE SE33746/2010 H rr — J RR MYREKULLAS SEILA S48497/2008 H rr) Äg. Andreas & Filippa Hallengren Uppf. Andreas Hallengren Kritik: 58 cm. Långsträckt huvud, fin huvudform. Bra profil. Utm ögon o uttryck. Ngt långa mjuka öron. Bra hals o överlinje. Välutvecklad kropp. Markerat förbröst. Bra benstomme. Fina fötter. Välvinklad o mkt välgående från sidan. Förhållandevis bra fram. Bra päls. Fin tanfärg. Lite sotig på lår o bogar. Hel halsring tydlig markerad på sidan.

E Jkl 2 Jkk CK 2 Btkl R-Cert: SISSLEBOS MISKA SE51574/2015 (RR SE J(RÄV)CH FOX SE30705/2012 H rr — J RR SISSLEBOS TEA S38436/2009 H rr) Äg. Mats Jörgensen Uppf. Tobias Hagesjö Kritik: 54 cm. Feminint huvud m bra längd o proportioner. Lite markerade kinder. Kunde ha tydligare nackknöl. Bra öron o ögon. Utm hals, överlinje o svans. Kunde vara tydligare i fronten. Annars bra kropp o lår. Passande benstomme o fötter. Välvinklad. Bra steg från sidan. Lite vid o lös fram. Utm päls. Varm tanfärg. Lite sot på låren.

V Jkl 3 Jkk: HELDESTORPS DAISY SE39434/2013  rr (SE JCH SE UCH RR KOMUJOEN KUSTI S34132/2006 H rr — RR SE JCH HELDESTORPS CAJSA S51507/2007 H rr) Äg. Sten Björnberg Rinkabäck Västergården 1 Hjo Uppf. Per  Ekström Kritik: 55 cm. Fint välformat huvud. Utm uttryck. Fin profil fin nacke. Utm överlinje. Välutvecklad kropp men kunde vara tydligare i fronten med vida armbågar. Bra benstomme o fötter. Harmoniskt vinklad. Rör sig bra från sidan, trångt bak. Löst fram. Utm päls. Fin tanfärg. Ganska ren färg på bog o lår, genomslag vid mantel o vid svansen.

V Jkl 4 Jkk: SISSLEBOS CINDY SE50547/2013 H rr (SE J(RÄV)CH SE UCH RR KILBACKENS RAJU-JOCKE SE41226/2010 H rr — J RR SISSLEBOS TEA S38436/2009 H rr) Äg. Lennart Nilsson Liared Stomsåker 103 ULRICEHAMN Uppf. Tobias & Lars-Åke Hagesjö Kritik: 54 cm. Feminint huvud. Bra form o proportioner. Kunde ha lite mera läppvinkel. Tillräckligt markerad nackknöl. Bra ögon. Välansatta öron. Bra hals o överlinje. Ngt kort bröstben o bröstkorg. Bra fötter. Rör sig bra m bra steglängd. Välvinklad. Bra päls. Lite ljus tanfärg, ren o avgränsad.

Tikar Öppen klass

V Ökl 1 Ökk: MYREKULLAS VESSLA SE30815/2016 (RR SE JCH SE UCH WAHL-BOS SEIT S23791/2007 H rr — J RR MYREKULLAS TARJA S61704/2009 H rr) Äg. Göran Johansson Uppf. Göran Johansson Kritik: 56 cm. Feminint välformat huvud. Bra proportioner. Kunde ha mer läppvinkel o markerad nackknöl. Bra öron o ögon. Utm hals. Fin överlinje o svans. Välutvecklad kropp. Bra längd. Markerat förbröst. Utm benstomme. Bra fötter. Väl vinklad. Bra päls, varm tanfärg. Lite sotig på lår o bog. Alltför mkt prickar o hel halsring. Utm långt steg.